Wie betaalt de schade bij de Belgische verhuisfirma’s?

|
admin

Erkende verhuizers in België zijn lid van de Belgische Kamer der Verhuizers, welke te herkennen zijn aan het keurmerk “Erkende Verhuizer”. Erkende verhuizers voldoen aan strenge eisen wat betreft kwaliteit, veiligheid en milieueisen. Het zijn professionals, die veelal een aantal cruciale verzekeringen bezitten tegen eventuele schade. Toch blijkt uit onderzoek dat hier nogal wat voorwaarden aan verbonden zitten. Wie draait in België dus op voor kosten bij schade tijdens de verhuizing?

Waarom een verhuisfirma inhuren?

Een erkende verhuisfirma heeft de kennis, die nodig is voor een efficiënte en vlekkeloze verhuizing. De verhuizers weten hoe je het beste je meubels kunt inpakken, zodat ze tijdens het transport niet beschadigen. Ze helpen je bij het verplaatsen van je inboedel door middel van transportwagens. Door de handymanservice die veel verhuisfirma’s hebben, is het daarnaast mogelijk om de montage van apparaten uit handen te geven. Een nadeel is echter wel dat een verhuisfirma inschakelen altijd duurder is dan zelf je verhuizing uit te voeren. Het bespaart je echter wel veel tijd en stress.

De kosten bij schade

Een ongeluk zit echter in een klein hoekje en wanneer je een professioneel verhuisbedrijf inhuurt, verwacht je dat tijdens het vervoer en inpakken van je inboedel een verhuisfirma aansprakelijk wordt gesteld bij schade. Dit is slechts gedeeltelijk waar. Erkende verhuizers beperken hun aansprakelijkheid tot €125 per kubieke meter inboedel dat verhuisd wordt. Daarbovenop komt nog een vrijstelling ter waarde van €250 euro per verhuisopdracht. Een soort eigen risico voor verhuizingen als het ware. Je krijgt daarbij alleen uitbetaald, wanneer de schade ontstaat, wanneer de inboedel ingepakt is door de erkende verhuizers. Doe je dit zelf en iets beschadigt, dan krijg je niks terug. Alleen tijdens het transport van je spullen van plek A naar B zijn je spullen door de verplichte ba-verzekering van verhuisfirma’s verzekerd.

Afsluiten inboedelverzekering

Als je veel waardevolle spullen moet verhuizen, is het daarom aan te raden om een aanvullende allrisk inboedelverzekering af te sluiten, zodat je spullen voor en na het vervoer ook verzekerd zijn tegen schade. Deze speciale verzekering sluit je af bij de verhuisfirma of bij je eigen makelaar. De premie wordt berekend op basis van de verzekerde waarde van je inboedel.

Afzeggen van je verhuiscontract

Ook moet je letten op de voorwaarden van je verhuiscontract. Zeg je af voor de overeengekomen dag van uitvoeren, dan zal van rechtswege uit een schadevergoeding geëist worden, die 25% van het bedrag van aanneming bedraagt. Is dit minder dan 24 uur voor je verhuizing, dan loop je zelfs het risico om alle gemaakte kosten te moeten terugbetalen. Gelukkig geldt deze voorwaarde ook andersom. Laat de verhuisfirma jou zitten, dan kun jij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Oponthoud door de klant

Ook bij verlet wordt de klant aansprakelijk gehouden. Hierbij moet de klant de verhuizer betalen. Dit bedrag betaalt de klant, wanneer door zijn toedoen stilstand van materiaal en personeel plaatsvindt waardoor de verhuisprijs, die is afgesproken in het contract, niet langer de gewerkte uren dekt.

Aansprakelijkheid van de verhuisfirma

De verhuisfirma wordt ook niet aansprakelijk gesteld, wanneer er sprake is van overmacht en omstandigheden die buiten de wil om gebeuren van de verhuizer. Wel is de verhuizer aansprakelijk voor de inboedel, wanneer deze getransporteerd wordt. Ook is de verhuizer aansprakelijk, wanneer er een te late levering plaatsvindt. Hiervan is sprake bij een vertraging van zes uur of meer.

Aansprakelijkheid bij Nederlandse verhuisbedrijven

In Nederland is het zo dat je inboedelverzekering niet of beperkt geldt bij het verhuizen van je inboedel, omdat tijdens verhuizingen het risico op schade groter is. Er zijn uitzonderingen, waarbij je dan slechts een vergoeding krijgt voor de opgelopen schade. Word je bijvoorbeeld met je verhuisbus aangereden en treedt hierdoor schade op, dan krijg je deze schade vergoed onafhankelijk van wie schuld had aan de aanrijding. Gebruik je hulpmiddelen, zoals een katrol, dan wordt schade wel vergoed wanneer er door die hulpmiddelen schade ontstaat.

Diefstal wordt slechts beperkt vergoed

Worden je verhuisdozen gestolen, dan kun je een schadevergoeding krijgen mits je aangifte hebt gedaan bij de politie. Hieraan zit ook een voorwaarde verbonden nog. Betreft het een verhuisdoos met inbraakgevoelige producten, dus producten met een hoge waarde, dan krijg je geen vergoeding.

De aansprakelijkheid van de professionele bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering van een erkende verhuizer binnen Nederland zorgt ervoor dat je spullen tijdens de verhuizing tegen schade verzekerd zijn. Vindt er schade plaats aan je inboedel, krijg je een schadevergoeding van de dagwaarde van je inboedel. Er is wel een maximaal uit te keren bedrag, namelijk €45.000. Een Nederlands verhuisbedrijf is niet aansprakelijk, wanneer door jouw toedoen schade wordt berokkend.

De aansprakelijkheid van niet-erkende verhuisbedrijven

Sommige verhuisbedrijven die niet aangesloten zijn bij de Erkende Verhuizers werken met andere voorwaarden. Zo hebben sommige bedrijven in hun voorwaarden staan dat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarnaast rekenen sommige niet-erkende bedrijven een eigen risico, waardoor je eerst aan je schade moet meebetalen alvorens je het vergoed krijgt.